Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden

Feb 23, 2024

“Jag har slutat titta på nyheterna för det är så mycket hemskt som händer i världen och det ger mig bara ångest”

Känner du igen dig? Det gör vi. Allt är ute efter att döda oss och planeten. Det är kärnvapen. Krig. Klimatkris. Inflation. Cyberattacker. Nazi-Uffe. Mental ohälsa. PFAS i allt. Trump....