Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden

Dec 31, 2022

Vi blickar tillbaka på året som gått. Vad har hänt på hållbarhetsfronten? Vi tar upp nyhetshändelser och uppdateringar från 2022 med utgångspunkt i 8 kategorier:

  • PLAST
  • WILDLIFE FIGHTING BACK
  • AKTIVISM
  • NYA REGERINGEN VS. MILJÖN
  • MILJÖGIFTER
  • KLIMAT & VÄDERHÄNDELSER
  • ENERGI
  • GOOD PEOPLE

Det blir allt...