Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden

Jun 29, 2021

Vi kör ett litet eget sommarprat om biologisk mångfald. Hoppas ni gillar det!

Det blir corona-öl, strävan, Baloos klokhet OCH MER! Vi tar upp WWFs Living Planet Report, Riokonventionen och noshörningen Sudan. Och djur blir ni inte utan, vi snackar amurleoparder, koalor, vitryggiga hackspettar, myggor, och odlad...