Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden

Oct 31, 2019

Barnfrihet. Väljer människor bort att få barn på grund av klimatet? Den frågan tar vi oss an i det här avsnittet.

Vi spårar också och råkar halka in på kannibalism. Närmare bestämt en svensk forskare som tycker att det är en fullt rimlig lösning på klimatkrisen. Missa heller inte det stora avslöjandet,...