Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden

Oct 19, 2022

(Bonusavsnitt inspelat mars 2022)

We mock preppers, pratar om rimlig förberedelse och folk som gräver ner fyrhjulingar. Vi gräver vidare i resiliens, prepping, survivalism, terrorism, hamstring, jod-gate, och preppingens första, andra och tredje våg. Men framförallt, vad säger FLASHBACK? 

 

Saker som också...


Oct 14, 2022

Ett år på dagen sedan vi släppte avsnitt senast kommer här nytt material från er favoritpodd! Som ni längtat. En del har hänt sedan senast; pandemins slut, krig, valresultat, sprängningar i Östersjön och personliga kriser. Ja, det känns som om kriserna byter av varandra. Så vi mjukstartar med ett lite...