Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden

May 19, 2023

I det här avsnittet berättar vi den rörande sagan om hur det gick till när Sverige blev Europas största kalhyggesnation <3 Vi klagar på plöjning (som vanligt), förklarar varför lövträd är losers jämfört med barrträd, får lära oss varför slingrande hyggen är bättre än gamla vanliga hederliga hyggen,...


Feb 3, 2023

Är du förvirrad över skogsdebatten? Du är inte ensam! Detta avsnittet tar avstamp i de fyra första avsnitten av Vetenskapens värld - Slaget om skogen på SVT Play. Avsnittet fokuserar på begreppet “skog” och den svenska skogsmodellen, skogen som klimatspelare, biologisk mångfald samt den ökade efterfrågan...


Dec 31, 2022

Vi blickar tillbaka på året som gått. Vad har hänt på hållbarhetsfronten? Vi tar upp nyhetshändelser och uppdateringar från 2022 med utgångspunkt i 8 kategorier:

  • PLAST
  • WILDLIFE FIGHTING BACK
  • AKTIVISM
  • NYA REGERINGEN VS. MILJÖN
  • MILJÖGIFTER
  • KLIMAT & VÄDERHÄNDELSER
  • ENERGI
  • GOOD PEOPLE

Det blir allt...


Nov 30, 2022

Klimataktivister har tagit till nya strategier för att höras i media. Från Monet till Warhol till Van Gogh - många konstverk har utsatts för aktivisternas aktioner. Vi konsulterar flera tidningar, museum, konstvärlden och aktivisterna själva för att reda ut vad som egentligen är grejen med att kasta soppa på...


Oct 19, 2022

(Bonusavsnitt inspelat mars 2022)

We mock preppers, pratar om rimlig förberedelse och folk som gräver ner fyrhjulingar. Vi gräver vidare i resiliens, prepping, survivalism, terrorism, hamstring, jod-gate, och preppingens första, andra och tredje våg. Men framförallt, vad säger FLASHBACK? 

 

Saker som också...