Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden

Jul 18, 2021

Vi fortsätter vårt egna lilla sommarprat om biologisk mångfald. Hoppas ni gillar det!

Många av åtgärderna för att få ned våra utsläpp av växthusgaser hotar den biologiska mångfalden. Vi snackar därför målkonflikter mellan klimat & biologisk mångfald, Aichimålen, och det sjätte massutdöendet. Jobbar...