Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden


Feb 3, 2023

Är du förvirrad över skogsdebatten? Du är inte ensam! Detta avsnittet tar avstamp i de fyra första avsnitten av Vetenskapens värld - Slaget om skogen på SVT Play. Avsnittet fokuserar på begreppet “skog” och den svenska skogsmodellen, skogen som klimatspelare, biologisk mångfald samt den ökade efterfrågan på produkter gjorda av trä. Vi varvar forskning, åsikter och eldsjälar. Slaget står mellan de två tungviktarna i skogsdebatten; Skogsbrukarsidan och Skogsskyddarsidan - och som vanligt är vi helt neutrala och låter alla komma till tals (ja, även Tomas och hans Östermalmsarter). 

 

Av: Jonna Elofsson Bjesse och Melanie Olsson 

 

Poddmelodi kommer från låten ‘Something Elated’ av Broke for Free.

 

Instagram: @dujagochjorden