Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden

Aug 31, 2020

Idag pratar vi om att beundra naturen på avstånd, om vår svemester-roadtrip, vem av oss som avskyr blåst och vem som hatar fukt, Millas nya jobb, 3 snabba nyheter om Marie Condo, mikroplast och uppmärksammade rättsfall där miljöorganisationer stämmer staten.

Vi fortsätter på temat Klimatet vs. Systemet och...