Preview Mode Links will not work in preview mode

Du, Jag och Jorden


Dec 23, 2020

Vilka miljöproblem är vi mest oroade över just nu? Detta är del 1 - Millas största oro. Jorderosion och markförstöring pratas det sällan om i hållbarhetsdebatten. Men det är något som vi borde ägna mer uppmärksamhet åt. 95 % av allt vi äter har sitt ursprung i matjorden. Vad har välmående jordar med klimatförändringen och den globala uppvärmningen att göra? Och kan vi minska utsläppen genom ett mer naturligt kretsloppsjordbruk?

Dessutom reflekterar vi över hur pandemins andra våg påverkar oss, varför det är livsfarligt att färga håret om man haft covid-19, och en av oss har handlat på “typ wish”. Det blir 3 snabba om kemikalier i kosmetika, vattenkraft, och läkemedelsrester i svenskt vatten. 

 

Av: Jonna Elofsson Bjesse och Melanie Olsson 

I samarbete med föreningen Medveten Konsumtion

 

Poddmelodi kommer från låten ‘Something Elated’ av Broke for Free (CC by 3.0). 

 

Instagram: @dujagochjorden

Facebook: Du, jag och Jorden

Email: dujagochjorden@gmail.com


Gillar du det vi gör? Stötta oss gärna på Patreon: https://www.patreon.com/dujagochjorden